Pupa a emergency, spolu od roku 2009

Pupa, afganské ženy a ich práva

Materské centrum v Anaba v Afganistane, v údolí Panjshir.
Centrum je jediným špecializovaným a úplne bezplatným zariadením, ktoré sa nachádza v rozľahlej oblasti údolia. Bolo založené pre poskytnutie zdravotných služieb v oblasti gynekológie a pôrodníctva ženám a ich deťom v krajine, kde úmrtnosť matiek a novorodencov je jednou z najvyšších na svete.

Pupa podporila projekt prispením k vybudovaniu centra a tiež uhradením nákladov na udržanie chirurgického oddelenia, ktoré umožnilo zlepšiť úroveň zdravotných a liečebných služieb. Nová kapacita zariadenia dnes zaručuje 7000 pôrodov ročne s príslušnou gynekologickou a postnatálnou asistenciou.

Význam centra nespočíva len v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ale plní tiež vzdelávaciu funkciu pre afganský personál, ktorý tu tvoria iba ženy prichádzajúce do každodenného styku s medzinárodným personálom.

Nemocnica v Anaba bola uznaná úradmi vlády ako národné vzdelávacie centrum so špecializáciou v odboroch gynekológie a pôrodníctva, čím sa stala symbolickým miestom emancipácie žien.

Pupa a Emergency spolu pre práva žien a ich detí.

V ČÍSLACH
274.000 vyšetrených žien
46.000 narodených detí od roku 2009
500 pôrodov mesačne
98 žien pracujúcich v centre, z toho 40 Afganiek