Emergency

Pôrodnícke stredisko v Anabah v Afganistane, v údolí Panshir.
Jedinečné zariadenie, špecializované a úplne bezplatné, situované vo veľmi rozsiahlom údolí, ktoré vzniklo s cieľom poskytnúť gynekologickú a pôrodnícku pomoc ženám a ich deťom v krajine, kde je úmrtnosť matiek a malých detí jedna z najhorších na svete.

Podpora zo strany firmy Pupa spočívala v tom, že prispela na výstavbu tohto strediska a hradí náklady na udržiavanie chirurgického bloku, ktorý umožnil zlepšiť úroveň pomoci a starostlivosti. Dnes nová kapacita zariadenia garantuje 7 000 pôrodov ročne a príslušné gynekologické a novorodenecké aktivity.

Význam strediska sa neobmedzuje len na zdravotnú starostlivosť, ale predstavuje aj vzdelávacie centrum pre afganský personál, ktorý tu tvoria len ženy, pracujúce denne v kontakte s medzinárodným personálom.

Nemocnica v Anabah bola uznaná vládou ako národné vzdelávacie stredisko pre personál so špecializáciou na pôrodníctvo a gynekológiu, a stalo sa miestom, ktoré je symbolom ženskej emancipácie.

Pupa a Emergency vo vzájomnej spolupráci za práva žien a ich detí.

ČÍSLA
274 000 vyšetrených žien
46 000 detí narodených od roku 2009
500 pôrodov mesačne
98 žien pracuje v stredisku, a z toho 40 je Afganiek

UNHCR

Ženy, dievčatá a dievčatká čelia diskriminácii a násiliu na základe pohlavia. V kontexte konfliktu a úteku sa ich ťažkosti a nebezpečenstvá ešte zvyšujú. Ale aj keď sa dostanú do bezpečia, evakuované a utečenkine čelia väčším výzvam ako muži.

Dievčatá a ženy utečenkine predstavujú prioritnú cieľovú skupinu pre UNHCR, agentúru OSN pre utečencov, ktorá od roku 2017 môže počítať s podporou firmy Pupa, v snahe reagovať na potreby, ako je prístup k vzdelaniu (v núdzových situáciách je dvojnásobná pravdepodobnosť pre dievčatká v porovnaní s chlapčekmi, že nepôjdu do školy), zdravotná starostlivosť, odborné vzdelávanie a sprevádzanie malých podnikateľských aktivít, v snahe získať ekonomickú nezávislosť.

Napríklad v Jemene podpora od firmy Pupa každoročne pomáha tisícom dievčat a žien. V priebehu prvých 8 mesiacov roku 2020 UNHCR aj vďaka firme PUPA zaistila: 

- činnosť psychológov, pracovníkov v sociálnej a právnej sfére, ktorá sa dostala k viac ako 500 tisícom žien; 
- fungovanie 55 chránených domov na ochranu pred domácim násilím;
- služby na záchranu života, vrátane zdravotníckych služieb, poskytnuté viac ako 220 tisícom osôb.

Pri zohľadnení veľmi vysokého percenta matiek (alebo ich počtu v budúcnosti) bolo pre firmu prirodzené vymyslieť projekt, ktorý by im mohol pomôcť v náročnej úlohe zosúladiť prácu a materstvo. Zariadenie, ktoré vzniklo v jednom krídle firmy, úplne nezávislé a obklopené záhradou, bude hostiť 15 detí vo veku od 3 mesiacov do 3 rokov. Výchovný projekt bol zverený jedným existujúcim detským jasliam, ktoré už roky pôsobia na danom území a ktoré spravujú uvedené obecné zariadenie. Aj preto je niekoľko miest vyhradených pre deti, ktoré pochádzajú zvonku.

Hry, knihy, hudba, jemné a relaxačné farby v priestore na spanie, žiarivé a zábavné farby v priestoroch na hranie, pretože detské jasle Piri Piri boli navrhnuté pre tých najmenších, ktorí sú hlavnými aktérmi v tomto priestore!