Preto nie sú naše hotové produkty testované na zvieratách, tak ako to predpisujú kozmetické predpisy od roku 2004. Preto sa dobrovoľne zaväzujeme dodržiavať smernice Európskeho spoločenstva, ktoré odporúčajú z etických dôvodov, vykonávať pod dohľadom dermatológov in vitro a in vivo testy na dobrovoľníkoch z radov ľudí. In vitro testy v skutočnosti môžu predpovedať možné dráždivé poškodenia, takže každý ľudský dobrovoľník môže bezpečne podstúpiť in vivo testovanie.

Pokiaľ ide o zloženie, musíme rozlišovať: tých, ktorí sú zvyknutí pripravovať kozmetiku zároveň s toxikologickým súborom, ktorý bude obsahovať údaje týkajúce sa pokusov vykonaných na zvieratách v minulosti, pokým pre suroviny novej generácie od roku 2009 je povinné nahrádzať pokusy alternatívnymi vedecky overenými metódami. Ďalej od roku 2009 do 2013 sa postupne predaj kozmetických zložiek, ktoré boli testované na zvieratách v krajinách mimo Európskej únie, stal nelegálnym. Na záver, napriek dôležitému posunu vpred, ktorý bol dosiahnutý v posledných rokoch, výhradné používanie alternatívnych testovacích metód si vyžaduje ďalšie záväzky a rozvoj vedeckých poznatkov, aby bolo možné garantovať všetky aspekty výrobku a bezpečnosti ingrediencií pre zákazníka, ktorý zostáva hlavnou prioritou.

Pupa a Pupa produkty boli vždy v súlade so súčasnými a budúcimi rozhodnutiami zákonodarcov.