PUPA MILANO Karty

Všeobecné podmienky vernostného programu.

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.1. Vernostný program PUPA MILANO (ďalej len „program“) je určený zákazníkom špecializovaných predajní PUPA MILANO na území Slovenskej republiky. Cieľom programu je poskytovanie výhod stálym zákazníkom a oceniť ich vernosť značke.
1.2. Prevádzkovateľom programu je spoločnosť prevádzkujúca predajne značky PUPA MILANO: Beauty Shop s.r.o.
1.3. Platnosť členstva, vydaná karta v programe a všetky ďalej uvádzané podmienky sa vzťahujú na predajne PUPA MILANO na území Slovenskej republiky.

2. ČLENSTVO V PROGRAME
2.1. Účastníkom programu sa može stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov. 2.2. Členstvo v programe vzniká riadnym a úplným vyplnením registračného formulára a následným pridelením členskej karty s uvedeným čiarovým kódom (číslom karty).
2.3. Podpisom registračnej karty zákazník potvrdzuje, že sa stáva účastníkom programu na základe slobodnej vôle, že bol oboznámený so všeobecnými podmienkami programu a dáva dobrovoľný súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov potrebných pre spracovanie žiadosti o účasť na vernostnom programe.
2.4. Členstvo v programe je neprenosné a jeho výhody môže čerpať len osoba, ktorej bola pridelená členská karta. Na tento účel účastník programu súhlasí s tým, že personál predajne je v prípade potreby oprávnený pri predložení členskej karty požadovať aj doklad totožnosti.
2.5. Členstvo zaniká na žiadosť účastníka programu, ak držiteľ členskej karty zneužil mechanizmus a výhody programu, ak držiteľ členskej karty uviedol nesprávne údaje vo formulári, ak člen porušil všeobecné podmienky programu, rozhodnutím prevádzkovateľa programu a ku dňu ukončenia členstva zanikajú všetky nároky vyplývajúce z členstva v programe.
2.6. Stratu členskej karty je člen povinný bez odkladu nahlásiť prevádzkovateľovi programu s uvedením identifikácie člena (číslom čiarového kódu karty, alebo osobnými údajmi). Stratená karta bude zablokovaná a ďalšie nákupy s touto kartou nebudú započítané do bodového konta.

3. PRAVIDLÁ POSKYTOVANIA VÝHOD
3.1. ZBIERANIE BODOV ZA NÁKUPY Za každý členský nákup v špecializovanej predajni PUPA MILANO sa na účet účastníka programu pripisujú body. Za každých 10 euro nákupu získava účastník programu jeden bod. Účastník programu získava body len za nákup tovaru mimo zliav a akcií. Po dosiahnutí prvých 10-tich bodov sa pripisujú na účet účastníka ďalšie dva body extra za každých 10 dosiahnutých. Hodnota jedného bodu je 0,50 Euro. Majiteľ karty má nárok čerpať tieto body formou bonusu na nákup tovaru v predajniach PUPA MILANO. Body platia do 31. 12. každého kalendárneho roku. Ďalšie body je možné získať formou rôznych akcií, súťaží a pod.
3.2. NARODENINOVÁ ZĽAVA Tri dni pred a po narodeninách má účastník programu nárok na zľavu 50% na dva výrobky podľa vlastného výberu. Zľava platí na jeden jednorazový nákup. Personál predajne má povinnosť vyžiadať si preukaz totožnosti účastníka programu.
3.3. PRIVEĎ AJ PRIATEĽKY Aktiváciou nového účastníka privedeného už registrovaným účastníkom programu získava registrovaný účastník 5 bodov extra a nový zákazník zľavu 10% na prvý nákup do 15 dní po aktivácii karty.
3.4. BONUS FREKVENCIA NÁKUPOV. Za každé 3 nákupy má účastník nárok na zľavu 10% na štvrtý nákup.
3.5. BONUS AKTIVÁCIA KARTY. Zákazník má právo na zľavu 10% na prvý nákup po aktivácii karty. Podmienkou je minimálna hodnota nákupu 10 Euro.
3.6. Zľavy plynúce z programu nie je možné kombinovať s iným typom zliav, alebo zliav platných v období výpredajov a iných akcií.
3.7.Zľavy možno uplatniť iba na nezľavnený tovar.

4. ĎALŠIE USTANOVENIA
4.1. V prípade otázok či reklamácií má člen k dispozícii kontakt marketingslovakia@pupa.it, Pre odhlásenie sa a pre informácie, alebo žiadosti spojené s ochranou osobných údajov je k dispozícii kontakt privacyslovakia@pupa.it.
4.2.PUPA MILANO vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť všeobecné podmienky vernostného programu, program nahradiť či zrušiť, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia. O zmenách všeobecných podmienok budú účastníci programu informovaní zaslaním emailu.
4.3. Tieto podmienky platia do odvolania.

5. KONTAKTY PUPA MILANO
5.1. E-mail: marketingslovakia@pupa.it
Poštová adresa: Beauty Shop s.r.o., Prešernova 4, 81102 Bratislava.
Súhlasím s podmienkami vernostného programu